Chanh dây hàng Trung Đông

Liên hệ

Chanh dây hàng Trung Đông của chúng tôi với các tiêu chuẩn cơ bản như sau:
Chín 50 – 70% nếu đi bay
Chín 10 – 40% nếu đi biển
Không bệnh
Không nấm
Không bị ong chích
Cứng trái
Size từ 9 – 14 trái/kg
Không trầy xước bóng đẹp