Chanh dây hàng Thái

Liên hệ

Chanh dây của chúng tôi với các tiêu chuẩn cơ bản như sau:
Quả xanh
Không bệnh
Không nấm
Không bị ong chích
Cứng trái
Size từ 9 – 14 trái/kg
Cho phép trầy nhẹ và xanh đầu bóng đẹp.