Chanh dây hàng chợ

Liên hệ

Chanh dây hàng chợ của chúng tôi với các tiêu chuẩn cơ bản như sau:
Chín 70 % trở lên
Cho phép bệnh nấm ong chích nhẹ
Cứng trái size từ 9 – 14 trái/kg
Không móp méo
Không non
Không nhăn