Chanh dây hàng Âu

Liên hệ

Tiêu chuẩn Chanh dây hàng Âu:
Chín đều màu
Không bệnh
Không nấm
Không bị ong chích
Cứng trái
Size từ 9 – 14 trái/kg
Không trầy xước bóng đẹp